Każde wypowiedziane słowo wyzywa swoją negację.


każde-wypowiedziane-słowo-wyzywa-swoją-negację
johann wolfgang goethekażdewypowiedzianesłowowyzywaswojąnegacjękażde wypowiedzianewypowiedziane słowosłowo wyzywawyzywa swojąswoją negacjękażde wypowiedziane słowowypowiedziane słowo wyzywasłowo wyzywa swojąwyzywa swoją negacjękażde wypowiedziane słowo wyzywawypowiedziane słowo wyzywa swojąsłowo wyzywa swoją negacjękażde wypowiedziane słowo wyzywa swojąwypowiedziane słowo wyzywa swoją negację

Słowo raz wypowiedziane nie powraca.Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ I tak się ja­koś stało, Że bez tak pachniał - jak bez, I słowo Każde słowo jest jak niepot­rzeb­na pla­ma na ciszy i nicości.Gdzie nie wystarczą wszelkie słowa, tam zbędne jest każde słowo.