Każdemu człowekowi wydaje się, że jest dla kogoś bohaterem i wyrocznią.


każdemu-człowekowi-wydaje-ę-że-jest-dla-kogoś-bohaterem-i-wyrocznią
anonimkażdemuczłowekowiwydajesiężejestdlakogośbohateremwyroczniąkażdemu człowekowiczłowekowi wydajewydaje sięże jestjest dladla kogośkogoś bohaterembohaterem ii wyroczniąkażdemu człowekowi wydajeczłowekowi wydaje sięże jest dlajest dla kogośdla kogoś bohateremkogoś bohaterem ibohaterem i wyroczniąkażdemu człowekowi wydaje sięże jest dla kogośjest dla kogoś bohateremdla kogoś bohaterem ikogoś bohaterem i wyroczniąże jest dla kogoś bohateremjest dla kogoś bohaterem idla kogoś bohaterem i wyrocznią

Dla pijaka bohaterem jest ten kto może wypić więcej.Każdemu wydaje się, że na miejscu swego bliźniego mógłby przysporzyć światu wiele dobra, a nie przyjdzie mu do głowy, że mógłby to równie dobrze zrobić na swoim.Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.Łat­wiej jest być dob­rym dla wszys­tkich niż dla kogoś.Kiedy życie okazuje się twarde dla kogoś z nas, ów wydziedziczony musi się okazać dobrym dla życia. To jedyny sposób na zażegnanie nieszczęścia.Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki.