Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę.


każdemu-człowiekowi-bóg-wyznacza-jego-drogę
vincent van goghkażdemuczłowiekowibógwyznaczajegodrogękażdemu człowiekowiczłowiekowi bógbóg wyznaczawyznacza jegojego drogękażdemu człowiekowi bógczłowiekowi bóg wyznaczabóg wyznacza jegowyznacza jego drogękażdemu człowiekowi bóg wyznaczaczłowiekowi bóg wyznacza jegobóg wyznacza jego drogękażdemu człowiekowi bóg wyznacza jegoczłowiekowi bóg wyznacza jego drogę

Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Każdemu dzieje się wedle wiary jegoNiebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnośclBóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie.Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta