Każdemu mężczyźnie potrzebne są do życia trzy kobiety: matka, żona i przynajmniej jedna kobieta, która widzi w nim mężczyznę.


każdemu-mężczyźnie-potrzebne-są-do-życia-trzy-kobiety-matka-żona-i-przynajmniej-jedna-kobieta-która-widzi-w-nim-mężczyznę
gabriel laubkażdemumężczyźniepotrzebnedożyciatrzykobietymatkażonaprzynajmniejjednakobietaktórawidzinimmężczyznękażdemu mężczyźniemężczyźnie potrzebnepotrzebne sąsą dodo życiażycia trzytrzy kobietyżona ii przynajmniejprzynajmniej jednajedna kobietaktóra widziwidzi ww nimnim mężczyznękażdemu mężczyźnie potrzebnemężczyźnie potrzebne sąpotrzebne są dosą do życiado życia trzyżycia trzy kobietyżona i przynajmnieji przynajmniej jednaprzynajmniej jedna kobietaktóra widzi wwidzi w nimw nim mężczyznękażdemu mężczyźnie potrzebne sąmężczyźnie potrzebne są dopotrzebne są do życiasą do życia trzydo życia trzy kobietyżona i przynajmniej jednai przynajmniej jedna kobietaktóra widzi w nimwidzi w nim mężczyznękażdemu mężczyźnie potrzebne są domężczyźnie potrzebne są do życiapotrzebne są do życia trzysą do życia trzy kobietyżona i przynajmniej jedna kobietaktóra widzi w nim mężczyznę

Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna i nie trzy.Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna, i nie trzy.Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach.Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej, ale jest to w sumie bardzo ciężka robota.Trzy przyczyny doprowadzają mężczyznę do ruiny: kobiety, hazard i zaufanie do fachowców.Szczęście daje mężczyźnie kobieta, ale zadowolenie - kobiety.