Każdemu wolno kochać. To miłości słodkie prawo.


każdemu-wolno-kochać-to-miłoś-słodkie-prawo
emanuel schlechterkażdemuwolnokochaćtomiłościsłodkieprawokażdemu wolnowolno kochaćmiłości słodkiesłodkie prawokażdemu wolno kochaćmiłości słodkie prawo

Głupcem wolno być każdemu, ale podjednym warunkiem - aby nie dawał złego przykładu.Głupcem wolno być każdemu, ale pod jednym warunkiem: żeby nie dawał złego przykładu.Spojrzenia ponad koktajlem, które zdawały się tak słodkie, nie są tak pełne miłości, nad ściętą pszenicą.Niepochlebny sąd o ludzie, z którym się tak często spotykamy, pochodzi stąd, że o ludzie każdemu wolno mówić otwarcie i bez obawy, nawet w państwie przez niego rządzonym o władcach zaś zawsze mówi się niesłychanie ostrożnie i z wielkim strachem.Nie dość jest na świecie miłości i dobra, żeby wolno było z tego ofiarować coś istotom urojonym.Wolno ci inaczej myśleć niż twoja epoka, ale nie wolno ci ubierać się inaczej.