Każdemu zostało powierzone zadanie czuwania nad samotnością drugiego.


każdemu-zostało-powierzone-zadanie-czuwania-nad-samotnośą-drugiego
anonimkażdemuzostałopowierzonezadanieczuwanianadsamotnościądrugiegokażdemu zostałozostało powierzonepowierzone zadaniezadanie czuwaniaczuwania nadnad samotnościąsamotnością drugiegokażdemu zostało powierzonezostało powierzone zadaniepowierzone zadanie czuwaniazadanie czuwania nadczuwania nad samotnościąnad samotnością drugiegokażdemu zostało powierzone zadaniezostało powierzone zadanie czuwaniapowierzone zadanie czuwania nadzadanie czuwania nad samotnościączuwania nad samotnością drugiegokażdemu zostało powierzone zadanie czuwaniazostało powierzone zadanie czuwania nadpowierzone zadanie czuwania nad samotnościązadanie czuwania nad samotnością drugiego

Im mniej rozpoznaję się w swoim ciele, tym bardziej czuję się zobowiązana do tego, by o nie dbać. Zostało mi ono powierzone: pielęgnuję je niczym przyjaciela, który mnie potrzebuje.Miłość to czu­wanie nad cudzą samotnością.Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe.Późny­mi no­cami gdy po­wiet­rze pachnie samotnością, Wiatr swym do­tykiem po­cie­sza dusze sprag­nione miłości, Dla nich zos­tała stworzo­na ale­ja, nad który­mi wie­rzby płaczą, Gdzie pogrążają się smut­no w cier­pieniu i w dal z nadzieją patrzą.Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością