Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały.


każden-głupi- wszędzie-głup­szych-dla-swej-chwały
nicholas boileau-desperauxkażdengłupima wszędziegłup­szychdlaswejchwałykażden głupigłupi ma wszędziema wszędzie głup­szychgłup­szych dladla swejswej chwałykażden głupi ma wszędziegłupi ma wszędzie głup­szychma wszędzie głup­szych dlagłup­szych dla swejdla swej chwałykażden głupi ma wszędzie głup­szychgłupi ma wszędzie głup­szych dlama wszędzie głup­szych dla swejgłup­szych dla swej chwałykażden głupi ma wszędzie głup­szych dlagłupi ma wszędzie głup­szych dla swejma wszędzie głup­szych dla swej chwały

Dla większej chwały Bożej.Z kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą.Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi.Biada dziełom, które istnieją tylko dla wybranych: zginą nie tylko bez chwały, lecz i bez wpływu.