Każdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia.


każdy- swoją-­dyną-me­lodię-istnienia
maria janionkażdyma swojąje­dynąme­lodięistnieniakażdy ma swojąma swoją je­dynąje­dyną me­lodięme­lodię istnieniakażdy ma swoją je­dynąma swoją je­dyną me­lodięje­dyną me­lodię istnieniakażdy ma swoją je­dyną me­lodięma swoją je­dyną me­lodię istnieniakażdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia

Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Je­dyna dob­ra wymówka - każdy powód do NIEpa­lenia jest dobry.Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Swoją drogą każdy błądzi.  Każdy ma swoją temperaturę wrzenia.