Każdy ma w so­bie coś z anioła i diabła zarazem.


każdy- w so­bie-coś-z anioła-i diabła-zarazem
antoni kępińskikażdyma w so­biecośz aniołai diabłazarazemkażdy ma w so­biema w so­bie coścoś z aniołaz anioła i diabłai diabła zarazemkażdy ma w so­bie cośma w so­bie coś z aniołacoś z anioła i diabłaz anioła i diabła zarazemkażdy ma w so­bie coś z aniołama w so­bie coś z anioła i diabłacoś z anioła i diabła zarazemkażdy ma w so­bie coś z anioła i diabłama w so­bie coś z anioła i diabła zarazem

Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś trochę lepszy od diabła.Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła.Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła.Mężczyzna powinien być tylko troszkę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła.Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał.Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co nam się odbiera.