Każdy ab­surd ma także swoją logikę.


każdy-ab­surd- także-swoją-logikę
ludwik flaszenkażdyab­surdma takżeswojąlogikękażdy ab­surdab­surd ma takżema także swojąswoją logikękażdy ab­surd ma takżeab­surd ma także swojąma także swoją logikękażdy ab­surd ma także swojąab­surd ma także swoją logikękażdy ab­surd ma także swoją logikę

Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Ab­surd: prze­kona­nie sprzeczne z twoimi poglądami.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Każdy wieloryb ma swoją wesz.Każdy ma swoją temperaturę wrzenia.