Każdy, chcąc nie chcąc, jest adwokatem swego temperamentu.


każdy-chcąc-nie-chcąc-jest-adwokatem-swego-temperamentu
stefan napierskikażdychcącniechcącjestadwokatemswegotemperamentuchcąc nienie chcącjest adwokatemadwokatem swegoswego temperamentuchcąc nie chcącjest adwokatem swegoadwokatem swego temperamentujest adwokatem swego temperamentu

Zanim uda się nam poznać człowieka, znamy wyłącznie jego słowa. Chcąc nie chcąc musimy je przyjmować za dobrą monetę, czekając aż sprawdzi je czyn.Chcąc się pozbyć swego starego krzyża, otrzymujemy na ogół krzyż cięższy.Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem?Czuję się jak w filmie. W fil­mie w którym muszę grać choć nikt mnie nie py­tał o zda­nie. Chcąc nie chcąc gram w nim. Naj­gor­sze jest to że nie znam sce­nariusz i nie wiem jak się skończy. I nie mogę oto spy­tać reżyse­ra bo nie mam pojęcia kto nim jest .Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: jest ono religią miłości....życie jest za krótkie żeby je mar­no­wać, chcąc cze­goś co mają inni