Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności...


każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
blacksunkażdychciałbyżyćdługoi szczęśli­wieależadenz nasnie chcesta­rościw samotnościkażdy chciałbychciałby żyćżyć długodługo i szczęśli­wieale żadenżaden z nasz nas nie chcenie chce sta­rościkażdy chciałby żyćchciałby żyć długożyć długo i szczęśli­wieale żaden z nasżaden z nas nie chcez nas nie chce sta­rościkażdy chciałby żyć długochciałby żyć długo i szczęśli­wieale żaden z nas nie chceżaden z nas nie chce sta­rościkażdy chciałby żyć długo i szczęśli­wieale żaden z nas nie chce sta­rości

Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift
każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Każdy prag­nie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift
każdy-prag­nie-żyć-długo-ale-nikt-nie chciałby-staroś
Żyć długo - to chce każdy, być starym - nikt. -Johann Nestroy
Żyć-długo-to-chce-każdy-być-starym-nikt
Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym. -Johann Nestroy
Żyć-długo-chcą-wszyscy-ale-nikt-nie-chce-być-starym
Żyć długo chcą wszyscy, ale starym nikt nie chce być. -Anonim
Żyć-długo-chcą-wszyscy-ale-starym-nikt-nie-chce-być
Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać. -Johann Wolfgang Goethe
każdy-chciałby-od-razu-być-kimś-nikt-nie-chce-dorastać