Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności...


każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
blacksunkażdychciałbyżyćdługoi szczęśli­wieależadenz nasnie chcesta­rościw samotnościkażdy chciałbychciałby żyćżyć długodługo i szczęśli­wieale żadenżaden z nasz nas nie chcenie chce sta­rościkażdy chciałby żyćchciałby żyć długożyć długo i szczęśli­wieale żaden z nasżaden z nas nie chcez nas nie chce sta­rościkażdy chciałby żyć długochciałby żyć długo i szczęśli­wieale żaden z nas nie chceżaden z nas nie chce sta­rościkażdy chciałby żyć długo i szczęśli­wieale żaden z nas nie chce sta­rości

Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości.Każdy prag­nie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości.Żyć długo - to chce każdy, być starym - nikt.Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym.Żyć długo chcą wszyscy, ale starym nikt nie chce być.Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać.