Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość.


każdy-człowiek-dwóch-nieprzyjaciół-przeszłość-i-przyszłość-największym-darem-jaki-otrzymał-jest-teraźniejszość
gilbert cesbronkażdyczłowiekdwóchnieprzyjaciółprzeszłośćprzyszłośćnajwiększymdaremjakiotrzymałjestteraźniejszośćkażdy człowiekczłowiek mama dwóchdwóch nieprzyjaciółprzeszłość ii przyszłośćnajwiększym daremjaki otrzymałjest teraźniejszośćkażdy człowiek maczłowiek ma dwóchma dwóch nieprzyjaciółprzeszłość i przyszłośćkażdy człowiek ma dwóchczłowiek ma dwóch nieprzyjaciółkażdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół

Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość.Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością.Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie.