Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem.


każdy-człowiek-jest-innym-kwiatem-w-ogrodzie-wszechświata-dlatego-emanuje-sobie-tylko-właściwym-pięknem
aldona różanekkażdyczłowiekjestinnymkwiatemogrodziewszechświatadlategoemanujesobietylkowłaściwympięknemkażdy człowiekczłowiek jestjest innyminnym kwiatemkwiatem ww ogrodzieogrodzie wszechświatadlatego emanujeemanuje sobiesobie tylkotylko właściwymwłaściwym pięknemkażdy człowiek jestczłowiek jest innymjest innym kwiateminnym kwiatem wkwiatem w ogrodziew ogrodzie wszechświatadlatego emanuje sobieemanuje sobie tylkosobie tylko właściwymtylko właściwym pięknemkażdy człowiek jest innymczłowiek jest innym kwiatemjest innym kwiatem winnym kwiatem w ogrodziekwiatem w ogrodzie wszechświatadlatego emanuje sobie tylkoemanuje sobie tylko właściwymsobie tylko właściwym pięknemkażdy człowiek jest innym kwiatemczłowiek jest innym kwiatem wjest innym kwiatem w ogrodzieinnym kwiatem w ogrodzie wszechświatadlatego emanuje sobie tylko właściwymemanuje sobie tylko właściwym pięknem

Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Prawdziwe symbiozy dokonują się przez długi okres i występują tylko pomiędzy szczególnie zniekształconymi istotami. Tylko oczywiste braki nie dopingują do konkurencji. A może powinniśmy lepiej zdawać sobie sprawę z naszych defektów, aby móc zrastać się we właściwym miejscu?Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.