Każdy człowiek nawet w cierpieniu kocha życie.


każdy-człowiek-nawet-w-cierpieniu-kocha-życie
ezopkażdyczłowieknawetcierpieniukochażyciekażdy człowiekczłowiek nawetnawet ww cierpieniucierpieniu kochakocha życiekażdy człowiek nawetczłowiek nawet wnawet w cierpieniuw cierpieniu kochacierpieniu kocha życiekażdy człowiek nawet wczłowiek nawet w cierpieniunawet w cierpieniu kochaw cierpieniu kocha życiekażdy człowiek nawet w cierpieniuczłowiek nawet w cierpieniu kochanawet w cierpieniu kocha życie

Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. -Ezop
każdy-człowiek-na świecie-na­wet-w cier­pieniu-kocha-życie
Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. -Dean Ray Koontz
każdy-człowiek-to po­ten­cjal­ny-mor­derca-kiedy w grze-stawką-sta­ ę-życie-każdy-jest zdol­ny-do wszys­tkiego-a to jas­ne
Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół. -Blaise Pascal
gdyby-każdy-człowiek-wiedział-co-mówią-o-nim-inni-nie-byłoby-na-świecie-nawet-jednej-pary-przyjaciół
Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie: kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnót. -Honore de Balzac
kiedy-kobieta-kocha-przebacza-wszystko-nawet-zbrodnie-kiedy-nie-kocha-nie-przebacza-niczego-nawet-cnót
Każdy człowiek potrzebuje stale nawet pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy, tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo. -Artur Schopenhauer
każdy-człowiek-potrzebuje-stale-nawet-pewnej-iloś-trosk-cierpień-lub-biedy-tak-jak-okręt-potrzebuje-balastu-by-płynąć-prosto-i-równo