Każdy człowiek podany w podejrzenie staje się winnym.


każdy-człowiek-podany-w-podejrzenie-staje-ę-winnym
anna pogonowskakażdyczłowiekpodanypodejrzeniestajesięwinnymkażdy człowiekczłowiek podanypodany ww podejrzeniepodejrzenie stajestaje sięsię winnymkażdy człowiek podanyczłowiek podany wpodany w podejrzeniew podejrzenie stajepodejrzenie staje sięstaje się winnymkażdy człowiek podany wczłowiek podany w podejrzeniepodany w podejrzenie stajew podejrzenie staje siępodejrzenie staje się winnymkażdy człowiek podany w podejrzenieczłowiek podany w podejrzenie stajepodany w podejrzenie staje sięw podejrzenie staje się winnym

Pajac: Każdy człowiek staje się pajacem byle go pociągnąć za odpowiednią nitkę.Człowiek głody nie interesuje się zupełnie jadłospisem, jaki ma mu być podany za lat dziesięć.Nikt nie miał czystego sumienia. Każdy miał podstawy, by czuć się wszystkiemu winnym, by czuć się nie wykrytym przestępcą, nie zdemaskowanym oszustem. [o ludziach podczas rewolucji]Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.Za dotknięciem miłości każdy staje się poetą.Po dobrym obiedzie każdy staje się trochę konserwatywny.