Każdy człowiek ma swoją ocenę .


każdy-człowiek-swoją-ocenę
anonimkażdyczłowiekswojąocenękażdy człowiekczłowiek mama swojąswoją ocenęocenękażdy człowiek maczłowiek ma swojąma swoją ocenęswoją ocenękażdy człowiek ma swojączłowiek ma swoją ocenęma swoją ocenękażdy człowiek ma swoją ocenęczłowiek ma swoją ocenę

Zdol­ność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wyg­ry­wa swoją religię.Każdy człowiek ma swoją ukochaną is­totę – na­wet jeśli ona wca­le nie istnieje.Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu.Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie urazisz go bardziej niż tym, że ją rozpoznasz.Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie ura­zisz go bar­dziej niż tym, że ją rozpoznasz.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...