Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.


każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
a. karrkażdyczłowiektrzycharakterytenktóryukazujewierzyżekażdy człowiekczłowiek trzytrzy charakteryktóry ukazujektóry ii tenw któryktóry wierzykażdy człowiek trzyczłowiek trzy charakteryktóry i tenw który wierzykażdy człowiek trzy charaktery

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat. -Aleksander Świętochowski
im-człowiek-bardziej-staje-ę-podobnym-do-boga-tym-jest-szczęśliwszym-a-podobniejszym-do-niego-jest-ten-który-ukochał-jedną-mrówkę-ż-ten
Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon
miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy. -Ewa Glińska
dobry-komplement-to-nie-ten-który-słodki-lecz-ten-który-prawdziwy
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie. -Andrzej Majewski
człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie