Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje


każdy-człowiek-umiera-nie-każdy-naprawdę-żyje
william wallacekażdyczłowiekumieraniekażdynaprawdężyjekażdy człowiekczłowiek umieranie każdykażdy naprawdęnaprawdę żyjekażdy człowiek umieranie każdy naprawdękażdy naprawdę żyjenie każdy naprawdę żyje

Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa.Każdy umiera w samotności.Każdy umiera w samotności.Każdy człowiek ma trzy życia w so­bie: jed­no, po którym płacze, dru­gie, w którym żyje i stęka, trze­cie, które­go się spodziewa.