Każdy dół ma drogę do wyjścia.


każdy-dół- drogę-do wyjścia
myslacawierszemkażdydółma drogędo wyjściakażdy dółdół ma drogęma drogę do wyjściakażdy dół ma drogędół ma drogę do wyjściakażdy dół ma drogę do wyjścia

W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia.Ślepcowi każdy drogowskaz pokaże drogę do nikąd.Czy znasz ten cho­ler­ny ból, kiedy Mat­ka - naj­ważniej­sza oso­ba, spa­da w dół i w dół, z co­raz większą prędkością i choć po­dajesz jej rękę ... Ona nie chce jej złapać..? Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto! Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu.