Każdy dźwi­ga swój krzyż.


każdy-dźwi­ga-swój-krzyż
bujak bogusławkażdydźwi­gaswójkrzyżkażdy dźwi­gadźwi­ga swójswój krzyżkażdy dźwi­ga swójdźwi­ga swój krzyżkażdy dźwi­ga swój krzyż

Dźwi­gając swój krzyż z dnia na dzień sta­je się on co­raz cięższy. Mam nadzieję, że gdy upadnę pod je­go ciężarem, po­możesz mi wstać.Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno: Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.Każdy los, w którym widać krzyż, staje się łaską.Bierz ochoczo swój krzyż i ucałuj go. Jak Pan Bóg zobaczy, że niesiesz go ochoczo, to może coś ci jeszcze dołoży.Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża.