Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba.


każdy-dob­ry-afo­ryzm-jest jaj­kiem-kolumba
jerzy drobnikkażdydob­ryafo­ryzmjest jaj­kiemkolumbakażdy dob­rydob­ry afo­ryzmafo­ryzm jest jaj­kiemjest jaj­kiem kolumbakażdy dob­ry afo­ryzmdob­ry afo­ryzm jest jaj­kiemafo­ryzm jest jaj­kiem kolumbakażdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiemdob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem kolumbakażdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem kolumba

Afo­ryzm to fast food filozofii.Afo­ryzm świeci i kłamie krótkością.Ce­ni się afo­ryzm m.in. dla­tego, że za­wiera pół praw­dy. To jest już bar­dzo wy­soki procent Praw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtąd promienieje.Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję.Szczęście, gdy miłość - ser­ce nu­ci melodię. Kwiat w ikebanie. In­spi­rac­ja - afo­ryzm Nuntis