Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni.


każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
anonimkażdydzieńjestpierwszykażdywieczórostatnikażdy dzieńdzień jestjest pierwszykażdy wieczórwieczór ostatnikażdy dzień jestdzień jest pierwszykażdy wieczór ostatnikażdy dzień jest pierwszy

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia.