Każdy dzień mojego życia strzeżony jest w Twym sercu, mój Boże. Cały spoczywam w Twoich rękach.


każdy-dzień-mojego-życia-strzeżony-jest-w-twym-sercu-mój-boże-cały-spoczywam-w-twoich-rękach
john henry newmankażdydzieńmojegożyciastrzeżonyjesttwymsercumójbożecałyspoczywamtwoichrękachkażdy dzieńdzień mojegomojego życiażycia strzeżonystrzeżony jestjest ww twymtwym sercumój bożecały spoczywamspoczywam ww twoichtwoich rękachkażdy dzień mojegodzień mojego życiamojego życia strzeżonyżycia strzeżony jeststrzeżony jest wjest w twymw twym sercucały spoczywam wspoczywam w twoichw twoich rękachkażdy dzień mojego życiadzień mojego życia strzeżonymojego życia strzeżony jestżycia strzeżony jest wstrzeżony jest w twymjest w twym sercucały spoczywam w twoichspoczywam w twoich rękachkażdy dzień mojego życia strzeżonydzień mojego życia strzeżony jestmojego życia strzeżony jest wżycia strzeżony jest w twymstrzeżony jest w twym sercucały spoczywam w twoich rękach

Znaczna część mojego życia byłaby pusta bez mojego męża. Mam uczucie, że wiele rzeczy nie przydarzyłoby mi się tak naprawdę, gdybym mu o nich nie powiedziała. -Anna Quindlen
znaczna-część-mojego-życia-byłaby-pusta-bez-mojego-męża-mam-uczucie-że-wiele-rzeczy-nie-przydarzyłoby-mi-ę-tak-naprawdę-gdybym-mu-o-nich
Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka