Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno.


każdy-etap-naszego-życia-swoje-własne-piękno
willy krampkażdyetapnaszegożyciaswojewłasnepięknokażdy etapetap naszegonaszego życiażycia mama swojeswoje własnewłasne pięknokażdy etap naszegoetap naszego życianaszego życia mażycia ma swojema swoje własneswoje własne pięknokażdy etap naszego życiaetap naszego życia manaszego życia ma swojeżycia ma swoje własnema swoje własne pięknokażdy etap naszego życia maetap naszego życia ma swojenaszego życia ma swoje własneżycia ma swoje własne piękno

W drodze do naszego każdy idzie po swoje.Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Jakże nie zauważyć, że w najbardziej pospolitych kunsztach postęp dokonuje się w sposób niedostrzegalny i że każdy wynalazca musi zgubić się wśród mnogości tych, którzy do jego pomysłu z kolei swoje własne dołożyli.Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem.Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia!Nie sposób wyobrazić sobie wszystkich sposobów, jakimi próżność burzy swoje własne plany.