Każdy inteligentny idiota potrafi czynić rzeczy jeszcze większymi, złożonymi, i przez to bardziej niebezpiecznymi Ale pójście w kierunku przeciwnym wymaga geniuszu i wielkiej odwagi.


każdy-inteligentny-idiota-potrafi-czynić-rzeczy-jeszcze-większymi-złożonymi-i-przez-to-bardziej-niebezpiecznymi-ale-pójście-w-kierunku
ernest schumacherkażdyinteligentnyidiotapotraficzynićrzeczyjeszczewiększymizłożonymiprzeztobardziejniebezpiecznymialepójściekierunkuprzeciwnymwymagageniuszuwielkiejodwagikażdy inteligentnyinteligentny idiotaidiota potrafipotrafi czynićczynić rzeczyrzeczy jeszczejeszcze większymii przezbardziej niebezpiecznyminiebezpiecznymi aleale pójściepójście ww kierunkukierunku przeciwnymprzeciwnym wymagawymaga geniuszugeniuszu ii wielkiejwielkiej odwagikażdy inteligentny idiotainteligentny idiota potrafiidiota potrafi czynićpotrafi czynić rzeczyczynić rzeczy jeszczerzeczy jeszcze większymiprzez to bardziejbardziej niebezpiecznymi aleniebezpiecznymi ale pójścieale pójście wpójście w kierunkuw kierunku przeciwnymkierunku przeciwnym wymagaprzeciwnym wymaga geniuszuwymaga geniuszu igeniuszu i wielkieji wielkiej odwagi

Każdy dureń potrafi mówić prawdę, ale zręczne kłamstwo wymaga niejakiej wprawy.Bóg wymaga od człowieka nie tylko pokory, ale i odwagi.Do zwycięstwa potrzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi.Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.Przekonania są wrogami prawdy bardziej niebezpiecznymi od kłamstw.Ci, którym świat ucieka w przeciwnym kierunku, myślą, że wciąż idą naprzód