Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć.


każdy-jest gotów-na czyjąś-śmierć
brunokażdyjest gotówna czyjąśśmierćkażdy jest gotówna czyjąś śmierć

Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa.Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo.Praw­dzi­wie opłaki­wać czyjąś śmierć to zat­roszczyć się o tych, których on pozostawił.Bo każdy jest czyjąś manią, lecz nie każdy o tym wie. Nasłuchuję kroków, bzdur­nych wyroków... ...Nie. Wal­czę ze sobą, umieram powoli, a Ciebie to jed­nak nie boli. Po­win­nam w końcu pod­dać się...? Nie! Widzę, nie widzisz. Spoj­rze­niem szydzisz. A może jednak... Nie? Kochałam. Zdobyłam. Prawdę odkryłam? Nie...