Każdy ko­goś kocha, ale nie często z wzajemnością.


każdy-ko­goś-kocha-ale-nie często-z wzajemnośą
pierre la murekażdyko­gośkochaalenie częstoz wzajemnościąkażdy ko­gośko­goś kochaale nie częstonie często z wzajemnościąkażdy ko­goś kochaale nie często z wzajemnością

kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia... -psycholożka
kocha­my-ko­goś-kto-nas-tyl­ko-lu­bi-a lu­bimy-ko­goś-kto-nas-nap­rawde-kocha-cóż za ironia