Każdy, kogo poznasz, wie cos, czego Ty nie wiesz, a powinieneś. Ucz się od innych.


każdy-kogo-poznasz-wie-cos-czego-ty-nie-wiesz-a-powinieneś-ucz-ę-od-innych
h. jackson brownkażdykogopoznaszwiecosczegotyniewieszpowinieneśuczsięodinnychkogo poznaszwie cosczego tyty nienie wieszucz sięsię odod innychczego ty niety nie wieszucz się odsię od innychczego ty nie wieszucz się od innych

Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa.Ja cię kocham, i o tym wiem To do ciebie na­leży każdy me­go życia dzień Chciałabym ci coś po­wie­dzieć, lecz po­rażki się boje Te­raz na roz­sta­ju dróg stoję Bo chce zaurocze­nie wyz­nać ci Lecz bo­je się , że Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Ucz się tego czego inni nie mogą się nauczyćUcz się na błędach innych, nigdy nie będziesz miał czasu, by samemuje popełnić.Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.