Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód.


każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
adam małyszkażdykon­fliktuczynascze­gośno­wegopo­kony­waniaprzeszkódkażdy kon­fliktkon­flikt uczyuczy nasnas cze­goścze­goś no­wegouczy po­kony­waniapo­kony­wania przeszkódkażdy kon­flikt uczykon­flikt uczy nasuczy nas cze­gośnas cze­goś no­wegouczy po­kony­wania przeszkódkażdy kon­flikt uczy naskon­flikt uczy nas cze­gośuczy nas cze­goś no­wegokażdy kon­flikt uczy nas cze­gośkon­flikt uczy nas cze­goś no­wego

W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc
w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona
Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy -Winston Churchill
jedyną-rzeczą-której-uczy-historia-jest-to-że-większoś-ludzi-niczego-nie-uczy
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... -Marcin Kossek
o is­to­cie-wycho­wania-nie- pew­noś-kto-od ko­go-więcej ę-uczy- dziec­ko-od do­rosłego-czy-do­rosły-od dziecka
Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy