Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem.


każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
papillondenuitkażdykrokjest ce­lemkażdycelje­dyniekrokiemkażdy krokkrok jest ce­lemkażdy celcel je­dynieje­dynie krokiemkażdy krok jest ce­lemkażdy cel je­dyniecel je­dynie krokiemkażdy cel je­dynie krokiem

Widzisz, każdy ma własną śmierć. Ona idzie za na­mi wszędzie, przez całe życie, krok w krok.` Nie każdy krok jest kro­kiem nap­rzód .Każdy krok rzeczywistego ruchu jest ważniejszy niż tuzin programów.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości.