Każdy krok rzeczywistego ruchu jest ważniejszy niż tuzin programów.


każdy-krok-rzeczywistego-ruchu-jest-ważniejszy-ż-tuzin-programów
karol markskażdykrokrzeczywistegoruchujestważniejszyniżtuzinprogramówkażdy krokkrok rzeczywistegorzeczywistego ruchuruchu jestjest ważniejszyważniejszy niżniż tuzintuzin programówkażdy krok rzeczywistegokrok rzeczywistego ruchurzeczywistego ruchu jestruchu jest ważniejszyjest ważniejszy niżważniejszy niż tuzinniż tuzin programówkażdy krok rzeczywistego ruchukrok rzeczywistego ruchu jestrzeczywistego ruchu jest ważniejszyruchu jest ważniejszy niżjest ważniejszy niż tuzinważniejszy niż tuzin programówkażdy krok rzeczywistego ruchu jestkrok rzeczywistego ruchu jest ważniejszyrzeczywistego ruchu jest ważniejszy niżruchu jest ważniejszy niż tuzinjest ważniejszy niż tuzin programów

Dla mnie je­den szcze­ry uśmiech jest ważniejszy niż sto fałszywych.Widzisz, każdy ma własną śmierć. Ona idzie za na­mi wszędzie, przez całe życie, krok w krok.Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem.Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.` Nie każdy krok jest kro­kiem nap­rzód .Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.