Każdy, kto narzeka na niedocenianie wybitnych, ma na myśli przede wszystkim siebie. I ja też!


każdy-kto-narzeka-na-niedocenianie-wybitnych-na-myśli-przede-wszystkim-siebie-i-ja-też
edward szuniewiczkażdyktonarzekananiedocenianiewybitnychmyśliprzedewszystkimsiebiejateżkto narzekanarzeka nana niedocenianieniedocenianie wybitnychma nana myślimyśli przedeprzede wszystkimwszystkim siebiei jaja teżkto narzeka nanarzeka na niedocenianiena niedocenianie wybitnychma na myślina myśli przedemyśli przede wszystkimprzede wszystkim siebiei ja teżkto narzeka na niedocenianienarzeka na niedocenianie wybitnychma na myśli przedena myśli przede wszystkimmyśli przede wszystkim siebiekto narzeka na niedocenianie wybitnychma na myśli przede wszystkimna myśli przede wszystkim siebie

Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia.Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko.Starzeje się przede wszystkim nowość.Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy.Żyć to przede wszystkim przyjąć swoje życie.Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem.