Każdy mężczyzna ma jakąś wadę.


każdy-mężczyzna-jakąś-wadę
hito-ni hitokusekażdymężczyznajakąśwadękażdy mężczyznamężczyzna mama jakąśjakąś wadękażdy mężczyzna mamężczyzna ma jakąśma jakąś wadękażdy mężczyzna ma jakąśmężczyzna ma jakąś wadękażdy mężczyzna ma jakąś wadę

Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Każdy mit jest jakąś wersją prawdy.Każdy z nas otrzymuje na świecie jakąś cząstkę szczęścia.Każdy mit jest jakąś wer­sją prawdy.