Każdy mężczyzna, skoro tylko się zakocha, jest słaby, podatny, niedołężny, śmieszny, oddaje się w ręce kobiecie z pokorą, na klęczkach.


każdy-mężczyzna-skoro-tylko-ę-zakocha-jest-słaby-podatny-niedołężny-śmieszny-oddaje-ę-w-rę-kobiecie-z-pokorą-na-klęczkach
anonimkażdymężczyznaskorotylkosięzakochajestsłabypodatnyniedołężnyśmiesznyoddajeręcekobieciepokorąnaklęczkachkażdy mężczyznaskoro tylkotylko sięsię zakochajest słabyoddaje sięw ręceręce kobieciekobiecie zz pokorąna klęczkachskoro tylko siętylko się zakochaoddaje się wsię w ręcew ręce kobiecieręce kobiecie zkobiecie z pokorąskoro tylko się zakochaoddaje się w ręcesię w ręce kobieciew ręce kobiecie zręce kobiecie z pokorąoddaje się w ręce kobieciesię w ręce kobiecie zw ręce kobiecie z pokorą

Ten tylko jest mężczyzną, kto podoba się kobiecie.Mężczyzna uczyni wszystko dla kobiety, którą niegdyś kochał, nigdy jednak nie zakocha się w niej powtórnie.Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste.Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy.Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość.Wystarczyło, aby pewien mężczyzna zakochał się w kobiecie, aby świat stał się taki, jaki jest.