Każdy mit jest jakąś wer­sją prawdy.


każdy-mit-jest jakąś-wer­sją-prawdy
margaret atwoodkażdymitjest jakąśwer­sjąprawdykażdy mitmit jest jakąśjest jakąś wer­sjąwer­sją prawdykażdy mit jest jakąśmit jest jakąś wer­sjąjest jakąś wer­sją prawdykażdy mit jest jakąś wer­sjąmit jest jakąś wer­sją prawdykażdy mit jest jakąś wer­sją prawdy

Każdy mit jest jakąś wersją prawdy.Jes­teśmy oka­leczo­nymi wer­sja­mi siebie.Kon­tro­wer­sja to głośny mo­nolog od­ważne­go na te­maty tabu. Pcha świat do przodu.Do wyboru: wer­sja Is­rael ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają! Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.