Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byle by nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który równie kłamliwie będzie to podziwiał.


każdy-może-tworzyć-byle-co-i-prawo-być-z-tego-zadowolonym-byle-by-nie-był-w-swej-pracy-szczerym-i-znalazł-kogoś-który-równie-kłamliwie
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)każdymożetworzyćbylecoprawobyćtegozadowolonymbyniebyłswejpracyszczerymznalazłkogośktóryrówniekłamliwiebędzietopodziwiałkażdy możemoże tworzyćtworzyć bylebyle coco ima prawoprawo byćbyć zz tegotego zadowolonymbyle byby nienie byłbył ww swejswej pracypracy szczerymszczerym ii znalazłznalazł kogośktóry równierównie kłamliwiekłamliwie będziekażdy może tworzyćmoże tworzyć byletworzyć byle cobyle co ico i mai ma prawoma prawo byćprawo być zbyć z tegoz tego zadowolonymbyle by nieby nie byłnie był wbył w swejw swej pracyswej pracy szczerympracy szczerym iszczerym i znalazłi znalazł kogośktóry równie kłamliwierównie kłamliwie będziebędzie to podziwiał

Mądra kobieta prędzej przyzna się, że Kogo byle co martwi, tego byle co pociesza.Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym.Dobrze znam uczucie człowieka, który do ostatka swych sił błagał o coś, lecz to coś nie zostało mu przyznane: nie ma w nim wtedy nawet goryczy, jest po prostu pustka. Wydaje mu się, że wszystko jest mu obojętne: zło czy dobro; cokolwiek ma się stać, pragnie, aby się wreszcie stało, byle tylko prędzej, byle się już skończył czas wyczekiwania...Prawo może być obyczajem równie dobrze co i żandarmem.Byle jak pisać - to byle jak myśleć.