Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.


każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje
jerzy andrzejewskikażdynaziemitakienieboczyściecpiekłojakiezasługujekażdy nana ziemiziemi mama takietakie nieboczyściec ii piekłona jakiejakie zasługujekażdy na ziemina ziemi maziemi ma takiema takie nieboczyściec i piekłona jakie zasługujekażdy na ziemi mana ziemi ma takieziemi ma takie niebokażdy na ziemi ma takiena ziemi ma takie niebo

Każdy na ziemi ma ta­kie niebo, czyściec i piekło, na ja­kie zasługuje. -Jerzy Andrzejewski
każdy-na ziemi- ­kie-niebo-czyściec-i piekło-na ja­kie-zasługuje
Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle
piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle
piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
... nie wiem jak wygląda niebo... nie wiem jak wygląda czyściec... ale wiem jak wygląda piekło... wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania... -Irracja
nie wiem-jak wygląda-niebo-nie wiem-jak wygląda-czyściec-ale wiem-jak wygląda-piekło-wys­tar­czy mi wyjść
Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz. -Carlson Richard
im-więcej-w-tobie-cierpliwoś-tym-łatwiej-przychodzi-zaakceptować-życie-takie-jakie-jest-a-nie-domagać-ę-by-było-takie-jakiego-sobie-życzysz
Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson
mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne