Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.


każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje
jerzy andrzejewskikażdynaziemitakienieboczyściecpiekłojakiezasługujekażdy nana ziemiziemi mama takietakie nieboczyściec ii piekłona jakiejakie zasługujekażdy na ziemina ziemi maziemi ma takiema takie nieboczyściec i piekłona jakie zasługujekażdy na ziemi mana ziemi ma takieziemi ma takie niebokażdy na ziemi ma takiena ziemi ma takie niebo

Każdy na ziemi ma ta­kie niebo, czyściec i piekło, na ja­kie zasługuje.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.... nie wiem jak wygląda niebo... nie wiem jak wygląda czyściec... ale wiem jak wygląda piekło... wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania...Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne.