Każdy obiekt miłości jest środkiem raju.


każdy-obiekt-miłoś-jest-środkiem-raju
novaliskażdyobiektmiłościjestśrodkiemrajukażdy obiektobiekt miłościmiłości jestjest środkiemśrodkiem rajukażdy obiekt miłościobiekt miłości jestmiłości jest środkiemjest środkiem rajukażdy obiekt miłości jestobiekt miłości jest środkiemmiłości jest środkiem rajukażdy obiekt miłości jest środkiemobiekt miłości jest środkiem raju

Na­miętność źle zno­si rozczarowania. Cóż może być bar­dziej upo­karzające­go od od­kry­cia, iż obiekt naszej miłości nie jest jej wart?  -Jeanette Winterson
na­miętność-ź-zno­-rozczarowania-cóż-może-być-bar­dziej-upo­karzają­go-od od­kry­cia-iż obiekt-naszej-miłoś-nie jest jej
Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia. -Anonim
głód-jest-wtedy-prawdziwy-gdy-człowiek-patrzy-na-drugiego-człowieka-jako-na-obiekt-do-zjedzenia
Wszystko jest środkiem - nawet przeszkoda. -Ibn Saud
wszystko-jest-środkiem-nawet-przeszkoda
Cudownym środkiem upiększającym jest codzienne uprawianie seksu. -Shannen Doherty
cudownym-środkiem-upiększającym-jest-codzienne-uprawianie-seksu
Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością. -Edyta Stein
wszystko-co-czynimy-jest-tylko-środkiem-do-celu-jedynie-miłość-jest-celem-samym-w-sobie-bo-bóg-jest-miłośą