Każdy powinien po sobie zostawić pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi.


każdy-powinien-po-sobie-zostawić-pamiątkę-że-nie-żył-darmo-na-ziemi
anonimkażdypowinienposobiezostawićpamiątkężenieżyłdarmonaziemikażdy powinienpowinien popo sobiesobie zostawićzostawić pamiątkęże nienie żyłżył darmodarmo nana ziemikażdy powinien popowinien po sobiepo sobie zostawićsobie zostawić pamiątkęże nie żyłnie żył darmożył darmo nadarmo na ziemikażdy powinien po sobiepowinien po sobie zostawićpo sobie zostawić pamiątkęże nie żył darmonie żył darmo nażył darmo na ziemikażdy powinien po sobie zostawićpowinien po sobie zostawić pamiątkęże nie żył darmo nanie żył darmo na ziemi

Amerykańska polityka opiera się na dwóch zasadach: każdy prezydent USA powinien mieć swoją wojnę. I druga: mogą przy tym zostawić innych bez pomocy. A przy tym podkreślają z upodobaniem, że są prawdziwymi chrześcijanami.Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.