Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.


każdy-przecież-początek-to-tylko-ąg-dalszy-a-księga-zdarzeń-zawsze-otwarta-w-połowie
wisława szymborskakażdyprzecieżpoczątektotylkociągdalszyksięgazdarzeńzawszeotwartapołowiekażdy przecieżprzecież początektylko ciągciąg dalszyksięga zdarzeńzdarzeń zawszezawsze otwartaotwarta ww połowiekażdy przecież początekpoczątek to tylkotylko ciąg dalszya księga zdarzeńksięga zdarzeń zawszezdarzeń zawsze otwartazawsze otwarta wotwarta w połowieprzecież początek to tylkopoczątek to tylko ciąga księga zdarzeń zawszeksięga zdarzeń zawsze otwartazdarzeń zawsze otwarta wzawsze otwarta w połowiekażdy przecież początek to tylkoprzecież początek to tylko ciągpoczątek to tylko ciąg dalszya księga zdarzeń zawsze otwartaksięga zdarzeń zawsze otwarta wzdarzeń zawsze otwarta w połowie

Ciąg dalszy ja podpowiem. Po grzybobraniu zaś, czy dewastacji raczej!mar­twy ciąg zdarzeń - tęskno­ta za miłości chle­bem powszednim Dzieci zjawiają się wskutek woli natury i najczęściej rodzice grają później na tych dzieciach, jak na klawiszach, dalszy ciąg swojego życia.Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego!Grzeczność w rozmowie polega na tym, ażeby mówiącemu pozwolić dokończyć zaczęte zdanie, którego dalszy ciąg znamy. Najgłupszy bowiem paplacz mniema, że mu służy ten sam przywilej co artyście śpiewającemu w operze arię, którą słyszeliśmy wiele razy.Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego.