Każdy sądzi, wielu błądzi.


każdy-sądzi-wielu-błądzi
bujak bogusławkażdysądziwielubłądzikażdy sądziwielu błądzi

Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.Zas­ta­nawiasz się wciąż dlaczego? To tyl­ko jest dlatego. Kto nie py­ta, nie błądzi. A kto zro­zumie, nie sądzi.Swoją drogą każdy błądzi.  Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda.W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia.Wielu ludzi sądzi, że najważniejszy jest intelekt. Pozwala rozwiązywać problemy, uczy jak dostrzegać i wykorzystywać szansę. Ale jest on niepełny bez odwagi, miłości, przyjaźni i współczucia.