Każdy silny człowiek osiąga bezbłędnie to, co każe mu poszukiwać jego prawdziwy instynkt.


każdy-silny-człowiek-osiąga-bezbłędnie-to-co-każe-mu-poszukiwać-jego-prawdziwy-instynkt
hermann hessekażdysilnyczłowiekosiągabezbłędnietocokażemuposzukiwaćjegoprawdziwyinstynktkażdy silnysilny człowiekczłowiek osiągaosiąga bezbłędnieco każekaże mumu poszukiwaćposzukiwać jegojego prawdziwyprawdziwy instynktkażdy silny człowieksilny człowiek osiągaczłowiek osiąga bezbłędnieco każe mukaże mu poszukiwaćmu poszukiwać jegoposzukiwać jego prawdziwyjego prawdziwy instynktkażdy silny człowiek osiągasilny człowiek osiąga bezbłędnieco każe mu poszukiwaćkaże mu poszukiwać jegomu poszukiwać jego prawdziwyposzukiwać jego prawdziwy instynktkażdy silny człowiek osiąga bezbłędnieco każe mu poszukiwać jegokaże mu poszukiwać jego prawdziwymu poszukiwać jego prawdziwy instynkt

Człowiek silny wybacza każde głupstwo, jeśli dawało mu siłę wewnętrzną, ponieważ mężnie stawił czoła jego następstwom. Czego sobie nigdy nie wybaczy, to winy wynikającej z jego zaniedbań, małostkowych przezorności, gdy miało się szansę przeżyć coś wielkiego, a z tchórzostwa pominęło okazję.Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania.Instynkt życia przeszkadza nam poczuć jego nieistnienie.Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.Silny mężczyzna i bezpieczeństwo za jego sprawą to mit.