Każdy skurcz serca jest jak zepchnięcie łodzi w podróż dookoła świata.


każdy-skurcz-serca-jest-jak-zepchnięcie-łodzi-w-podróż-dookoła-świata
wisława szymborskakażdyskurczsercajestjakzepchnięciełodzipodróżdookołaświatakażdy skurczskurcz sercaserca jestjest jakjak zepchnięciezepchnięcie łodziłodzi ww podróżpodróż dookoładookoła światakażdy skurcz sercaskurcz serca jestserca jest jakjest jak zepchnięciejak zepchnięcie łodzizepchnięcie łodzi włodzi w podróżw podróż dookołapodróż dookoła światakażdy skurcz serca jestskurcz serca jest jakserca jest jak zepchnięciejest jak zepchnięcie łodzijak zepchnięcie łodzi wzepchnięcie łodzi w podróżłodzi w podróż dookoław podróż dookoła światakażdy skurcz serca jest jakskurcz serca jest jak zepchnięcieserca jest jak zepchnięcie łodzijest jak zepchnięcie łodzi wjak zepchnięcie łodzi w podróżzepchnięcie łodzi w podróż dookołałodzi w podróż dookoła świata

Wszystkim, którzy nie wierzą w Boga, radzę się wybrać w samotny rejs dookoła świata.Złe wieści niewątpliwie zawsze docierają na czas, bez potrzeby popędzania ich elektrycznością dookoła świata.Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.