Każdy skurcz serca jest jak zepchnięcie łodzi w podróż dookoła świata.


każdy-skurcz-serca-jest-jak-zepchnięcie-łodzi-w-podróż-dookoła-świata
wisława szymborskakażdyskurczsercajestjakzepchnięciełodzipodróżdookołaświatakażdy skurczskurcz sercaserca jestjest jakjak zepchnięciezepchnięcie łodziłodzi ww podróżpodróż dookoładookoła światakażdy skurcz sercaskurcz serca jestserca jest jakjest jak zepchnięciejak zepchnięcie łodzizepchnięcie łodzi włodzi w podróżw podróż dookołapodróż dookoła światakażdy skurcz serca jestskurcz serca jest jakserca jest jak zepchnięciejest jak zepchnięcie łodzijak zepchnięcie łodzi wzepchnięcie łodzi w podróżłodzi w podróż dookoław podróż dookoła światakażdy skurcz serca jest jakskurcz serca jest jak zepchnięcieserca jest jak zepchnięcie łodzijest jak zepchnięcie łodzi wjak zepchnięcie łodzi w podróżzepchnięcie łodzi w podróż dookołałodzi w podróż dookoła świata

każdy-z nas-jest prze­ko­na­ny-że śmierć-jest końcem-te­go-świata-lecz tak-na prawdę-śmierć-jest początkiem-no­we­go-świata
Wszystkim, którzy nie wierzą w Boga, radzę się wybrać w samotny rejs dookoła świata. -Chey Blith
wszystkim-którzy-nie-wierzą-w-boga-radzę-ę-wybrać-w-samotny-rejs-dookoła-świata
Złe wieści niewątpliwie zawsze docierają na czas, bez potrzeby popędzania ich elektrycznością dookoła świata. -Archibald Joseph Cronin
złe-wieś-niewątpliwie-zawsze-docierają-na-czas-bez-potrzeby-popędzania-ich-elektrycznośą-dookoła-świata
Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata. -Janusz Leon Wiśniewski
każdy-jest prze­kona­ny-że ­go-śmierć-będzie-końcem-świata-nie wie­rzy-że będzie-to ko­niec-tyl­ko-i wyłącznie-­go-świata