Każdy ma swoją temperaturę wrzenia.


każdy-swoją-temperaturę-wrzenia
dana dumitriukażdyswojątemperaturęwrzeniakażdy mama swojąswoją temperaturętemperaturę wrzeniakażdy ma swojąma swoją temperaturęswoją temperaturę wrzeniakażdy ma swoją temperaturęma swoją temperaturę wrzeniakażdy ma swoją temperaturę wrzenia

Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...W duszy zos­tał kurhan miłości pog­rze­banej w tem­pe­raturze wrzenia.Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Każdy wieloryb ma swoją wesz.Każdy człowiek ma swoją ocenę .