Każdy ma swoją wyspę św. Heleny, a jest nią starość.


każdy-swoją-wyspę-św-heleny-a-jest-ą-starość
eliza orzeszkowakażdyswojąwyspęśwhelenyjestniąstarośćkażdy mama swojąswoją wyspęwyspę śwjest niąnią starośćkażdy ma swojąma swoją wyspęswoją wyspę śwa jest niąjest nią starośćkażdy ma swoją wyspęma swoją wyspę śwa jest nią starośćkażdy ma swoją wyspę św

Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Zdol­ność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wyg­ry­wa swoją religię.