Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach.


każdy-tyle-dłuż-swojej-ojczyźnie-na-ile-go-stać-przy-jego-zdolnościach-i-łach
jan długoszkażdytyledłużenswojejojczyźnienailegostaćprzyjegozdolnościachsiłachkażdy tyletyle dłużendłużen swojejswojej ojczyźniena ileile gogo staćstać przyprzy jegojego zdolnościachzdolnościach ii siłachkażdy tyle dłużentyle dłużen swojejdłużen swojej ojczyźniena ile goile go staćgo stać przystać przy jegoprzy jego zdolnościachjego zdolnościach izdolnościach i siłachkażdy tyle dłużen swojejtyle dłużen swojej ojczyźniena ile go staćile go stać przygo stać przy jegostać przy jego zdolnościachprzy jego zdolnościach ijego zdolnościach i siłachkażdy tyle dłużen swojej ojczyźniena ile go stać przyile go stać przy jegogo stać przy jego zdolnościachstać przy jego zdolnościach iprzy jego zdolnościach i siłach

Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna. -Julian Tuwim
kupić-wszystkie-charaktery-za-tyle-ile-są-doprawdy-warte-a-sprzedać-za-tyle-ile-ę-same-cenią-co-za-fortuna
Jest ty­le w życiu prawd, ile is­tnień ludzkich, każdy do­rabia się swojej. -Jerzy Krzysztoń
jest-ty­-w życiu-prawd-ile-is­tnień-ludzkich-każdy-do­rabia ę-swojej
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda. -Joseph Unger
mężczyzna-tyle-lat-na-ile-ę-czuje-kobieta-tyle-na-ile-wygląda
Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz -Sokrates
weź-tyle-ile-potrzebujesz-daj-tyle-ile-możesz
Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźnie. -Lew Tołstoj
ze-świata-tego-każdy-tyle-ile-sobie-weźnie
Ze świata tego każdy ma tyle ile sam sobie weźmie. -Giovanni Boccaccio
ze-świata-tego-każdy-tyle-ile-sam-sobie-weźmie