Każdy uczci­wy człowiek po­wie to sa­mo: po pięćdziesiątce niepot­rzeb­ni są już ludzie; nie ma się już ocho­ty mówić ko­bietom, że są ład­ne. Wszys­cy ludzie po pięćdziesiątce – jeżeli są szczerzy – po­wiedzą to samo.


każdy-uczci­wy-człowiek-po­wie-to ­mo-po pięćdziesiątce-niepot­rzeb­-są już-ludzie-nie  ę-już-ocho­ty-mówić-ko­bietom
w » virginia woolf » pani dallowaykażdyuczci­wyczłowiekpo­wieto sa­mopo pięćdziesiątceniepot­rzeb­nisą jużludzienie ma sięjużocho­tymówićko­bietomże są ład­newszys­cy ludzie– jeżelisą szczerzy– po­wiedząto samokażdy uczci­wyuczci­wy człowiekczłowiek po­wiepo­wie to sa­mopo pięćdziesiątce niepot­rzeb­niniepot­rzeb­ni są jużsą już ludzienie ma się jużjuż ocho­tyocho­ty mówićmówić ko­bietomwszys­cy ludzie po pięćdziesiątcepo pięćdziesiątce – jeżeli– jeżeli są szczerzysą szczerzy – po­wiedzą– po­wiedzą to samokażdy uczci­wy człowiekuczci­wy człowiek po­wieczłowiek po­wie to sa­mopo pięćdziesiątce niepot­rzeb­ni są jużniepot­rzeb­ni są już ludzienie ma się już ocho­tyjuż ocho­ty mówićocho­ty mówić ko­bietomwszys­cy ludzie po pięćdziesiątce – jeżelipo pięćdziesiątce – jeżeli są szczerzy– jeżeli są szczerzy – po­wiedząsą szczerzy – po­wiedzą to samo

Nawza­jem niepot­rzeb­ni so­bie już pośród dnia Mie­rzy­my za­woda­mi czas wspólnych lat Nie chce­my jeszcze wie­rzyć, nie Że nasza miłość jest już snem. -Czesław Niemen
nawza­jem-niepot­rzeb­-so­bie-już-pośród-dnia-mie­rzy­my-za­woda­mi-czas-wspólnych-lat-nie-chce­my-jeszcze-wie­rzyć-nie-Że-nasza
Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą -Harv Eker
ludzie-sukcesu-ągle-ę-uczą-i-rozwijają-ludzie-przeciętni-uważają-że-już-wszystko-wiedzą
Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. -Victor Marie Hugo
po czter­dzies­tce-zaczy­na ę-sta­rość-młodych-a po pięćdziesiątce-młodość-starych