Każdy ma w innym miejscu swoją piętę Achillesa.


każdy-w-innym-miejscu-swoją-piętę-achillesa
elżbieta graboszkażdyinnymmiejscuswojąpiętęachillesakażdy maw innyminnym miejscumiejscu swojąswoją piętępiętę achillesakażdy ma wma w innymw innym miejscuinnym miejscu swojąmiejscu swoją piętęswoją piętę achillesakażdy ma w innymma w innym miejscuw innym miejscu swojąinnym miejscu swoją piętęmiejscu swoją piętę achillesakażdy ma w innym miejscuma w innym miejscu swojąw innym miejscu swoją piętęinnym miejscu swoją piętę achillesa

Ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego Achillesa widzą tylko piętę.Achil­les miał tyl­ko piętę Achil­le­sa. Ja mam całe ciało Achillesa.Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć [...]Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć się groblami i tamami w taki sposób, żeby ona, przybierając później, albo popłynęła kanałem, albo żeby jej impet nie był tak nieokiełznany ani tak szkodliwy.