Każdy ma wartość chociażby po to, aby służyć jako zły przykład.


każdy-wartość-chociażby-po-to-aby-służyć-jako-zły-przykład
attila the hunkażdywartośćchociażbypotoabysłużyćjakozłyprzykładkażdy mama wartośćwartość chociażbychociażby poaby służyćsłużyć jakojako złyzły przykładkażdy ma wartośćma wartość chociażbywartość chociażby poaby służyć jakosłużyć jako złyjako zły przykładkażdy ma wartość chociażbyma wartość chociażby poaby służyć jako złysłużyć jako zły przykładkażdy ma wartość chociażby poaby służyć jako zły przykład

Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić.Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład.Obce wyrazy mogą służyć półinteligentom jako pancerz ochronny.Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Urzędów albo dostatków dobrzy jako lekarstw używają, aby ludziom pomagali; źli zażywają jako arszeniku, by tylko szkodzili